Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

Φροντίζουμε για την υγεία των μικρών παιδιών.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

Φροντίζουμε για την υγεία των μικρών παιδιών.

/

Εγγραφή στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

Η εγγραφή στον σύλλογό μας μπορεί να γίνει είτε έντυπα ή ηλεκτρονικά.
Κατεβάστε και εκτυπώστε την έντυπη μορφή της φόρμας εγγραφής εδώ.

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Έχοντας ενημερωθεί σχετικά με το άρθρο 6, γενικά, και 61ο, ειδικά, του ΕΕ2016/697 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR): «Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς», Συναινώ:

Αφενός στην κατοχή και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μου από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες.

Συναινώ

Και αφετέρου στην ενημέρωση μου για τις επικείμενες δράσεις του Συλλόγου μέσω email.

Συναινώ

Ετήσια Συνδρομή Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής είναι 20 € συν 5 ευρώ για την πρώτη εγγραφή στον σύλλογο και η κατάθεση μπορεί να γίνει στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 234/296016-87
IBAN: GR1701102340000023429601687

Συμπληρώστε τη φόρμα